Trải nghiệm sàn nhẹ ứng dụng công nghệ cao giúp thi công nhanh chóng, tiết kiệm nhân công, cho bề mặt siêu phẳng, mịn, không dầm. Ngoài ra, sàn bóng, sàn nấm, sàn ô cờ còn mang lại nhiều lợi ích như:

Dưới đây là video hướng các công đoạn thi công sàn nhẹ sàn bóng SBL tại công trình Trụ sở văn phòng công ty SPAN GROUP.


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SPAN

Bình luận