Trong công tác thi công kết cấu phần thô, cụ thể là thi công thép và bê tông trên công trường, con kê bê tông được sử dụng nhằm mục đích tạo ra một lớp bảo vệ cho cốt thép (còn gọi là kê thép). Điều này đảm bảo cho kết cấu bề mặt thép được duy trì tiêu chuẩn cả trước và trong suốt quá trình đổ bê tông.

Lớp bảo vệ bê tông là bắt buộc để:

Thực tế hiện nay, các công trình thi công tại Việt Nam vẫn còn sử dụng các loại đá granit, cục kê tự đúc, cục kê nhựa… để kê thép khi thi công, nên có các nhược điếm sau:

Dựa trên những hạn chế của những loại con kê tự đúc, cục nhựa… cùng kinh nghiệm tại một số dự án thi công, Công ty SPAN chúng tôi sản xuất Con kê bê tông mác cao với chất lượng vượt trội và khắc phục những nhược điểm trên, ngoài ra con kê bê tông SPAN có các ưu điểm sau:


Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển Công nghệ Xây dựng SPAN:

Bình luận