SÀN BÓNG SBU

Bóng nhựa SBU được nghiên cứu và thiết kế có vai trò thay thế lượng bê tông không cần thiết đối với kết cấu sàn, thay thế sàn truyền thống