1. Ngành Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

Trang bị cho người học khả năng thiết kế, tổ chức thi công xây dựng các công trình liên quan đến cảnh quan cũng như có khả năng quản lý, thực hiện các vấn đề về xây dựng tôn tạo các cảnh quan và dịch vụ có liên quan.

2. Ngành địa chính

Trang bị cho người học khả năng sử dụng các thiết bị thu nhận và xử lý thông tin để xác định hình thức đặc trưng hình học của thửa đất và các thông tin địa lý của các yếu tố mặt đất có liên quan.

3. Ngành Công trình dân dụng nông thôn

Trang bị cho người học năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, có khả năng nghiên cứu, quy hoạch thiết kế, thi công quản lý và vận hành các công trình thủy phục vụ nông thôn và giao thông thủy khu vực đồng bằng.

4. Ngành đô thị học

Đô thị học là một ngành học mới, có khả năng ứng dụng cao, có thể giải quyết và đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong đời sống hằng ngày của xã hội. Chương trình đào tạo trang bị cho người học có khả năng xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở các cấp độ khác nhau.

5. Ngành Kinh tế Xây dựng (Quản trị xây dựng và quản lý)

Đào tạo cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch và lập dự toán trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản và vận tải, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông vận tải; quản lý các đội thi công công trình giao thông…

6. Ngành Kiến Trúc

Đào tạo Kiến trúc sư có khả năng chủ trì thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp.

7. Quy hoạch đô thị – Kiến Trúc dân dụng

Đào tạo chuyên gia đầu ngành về quản lý, sử dụng và khai thác đô thị, quản lý dự án xây dựng và quản lý phát triển đô thị mới nhằm giảm bớt những thất thoát trong công tác đầu tư quy hoạch không đúng mục đích; khai thác, sử dụng đô thị và quản lý đô thị tốt hơn.

8. Ngành Kiến tạo cảnh quan môi trường

Trang bị những kiến thức tương đối toàn diện và mang tính thực hành về thiết kế, thi công cũng như quản lý cảnh quan môi trường.

9. Ngành Quản lý thị trường bất động sản

Trang bị cho người học kiến thức căn bản về kinh tế học, quản trị kinh doanh căn bản, kiến trúc, xây dựng, quy hoạch, pháp luật đất đai, hệ thống thông tin địa lý…

10. Ngành vật liệu và cấu kiện xây dựng

Trang bị cho người học những kiến thức chung của ngành xây dựng và các nhóm chuyên môn như: Công nghệ chế tạo bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn, công nghệ sản xuất các sản phẩm gốm xây dựng như: gạch ngói đất sét, gạch ốp trang trí, sứ … công nghệ sản xuất chất kết dính trên cơ sở nguyên liệu địa phương.

11. Ngành Xây Dựng

Đào tạo các kỹ sư trong lĩnh vực Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có kỹ năng thực hành cao khả năng tổ chức quản lý, lập các biện pháp thi công và thiết kế các loại công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật …

Bình luận