Công trình sử dụng công nghệ sàn bóng SB của công ty SPAN GROUP

Với tổng diện tích sàn 2300 m2


Công ty cổ phần Thiết kế và Phát triển Công nghệ Xây dựng SPAN
 Tổ 3 khu 10 Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
 Hotline: 090158566
https://www.facebook.com/SpanGroup.CongNgheXayDung/

Bình luận