Địa chỉ: Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh
Diện tích: 1000 m2

Công trình có sử dụng Công nghệ Sàn Bóng SPAN & Cốp pha nhựa SPAN
Công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, xây trát mặt ngoài.

Bình luận